OK

OK Cancel

Thank you

Close

HVA ER HVA - OVERGANGSALDEREN

Dagens kvinner er overraskende uvitende om kroppen og hvordan vi styres av hormoner og signalstoffer som vi selv, i større eller mindre grad, kan påvirke. Heldigvis har vi de siste årene sett en økt åpenhet overfor spørsmål om menstruasjon, PMS og fertilitet. Men det ser ut som om åpenheten har stoppet opp ved graviditet. Så når overgangsalderen kommer, er det som om vi ikke vil vite, lytte eller ta det inn over oss. "Det skjer senere...", "Jeg er ikke der ennå... ", "Huff, det vil jeg ikke snakke om ..."
Men sannheten er at jo mer kunnskap du har, desto lettere blir det. Kanskje ikke symptomene i seg selv, men gjennom kunnskap risikerer du å ikke bekymre deg og lide unødig, eller enda verre, få følger som kan gjøre deg syk.

Ifølge forskning rapporterer mer enn 75 % av alle kvinner over 50 år at de har, eller har hatt, symptomer som har påvirket dem i noen grad. Av denne gruppen er det en tredjedel som rapporterer at de har vært så sterkt påvirket at de har vært nødt til å oppsøke lege.*

For de fleste begynner hormonene å svikte rundt 45-årsalderen og det kan pågå i mange år. I begynnelsen går hormonene opp og ned, hvilket medfører at blødningene i menstruasjonen ofte kommer tettere, før det deretter blir lengre mellom hver blødning og de etter hvert opphører helt. Når man ikke har hatt blødning på ett år, anses man å ha passert menopausen. I den vestlige verden inntreffer menopause normalt i 51-årsalderen. De kraftigste symptomene kommer ofte rundt menopause. Det vanligste er at man merker en nedregulering av kjønnshormonene i 5–7 år, men for en del kvinner kan symptomene vare livet ut. Hele perioden kaller vi overgangsalderen eller klimakteriet.

Hvis man bruker prevensjon som forhindrer blødning, er det ikke mulig å vite helt sikkert når menopause inntreffer. Noen opplever en sterk sorg over ikke lenger å være fertile, mens andre opplever en lettelse over ikke lenger å kunne få barn. En liten del av alle kvinner merker ingen symptomer på overgangsalderen, mens omtrent halvparten må gjøre noen form for livsstilsendring for å ha det bra, og ca. en fjerdedel føler seg såpass dårlig at hormontilskudd er den beste løsningen. Det finnes en liten gruppe kvinner som passerer menopause før de er 45 år gamle, og da er det viktig å få hormonerstatning for å motvirke blant annet benskjørhet. Hvis dette er tilfellet, bør du diskutere det med en kyndig gynekolog.

Hormonbalansen i kroppen forandrer seg og østrogennivået synker gradvis fra ca. 40-årsalderen, slik at fertiliteten reduseres. Overgangsalderen kommer ikke fra den ene dagen til den andre. Omtrent fem år før menopause (siste menstruasjon) avtar eggproduksjonen i eggstokkene gradvis. Gjennomsnittsalderen for siste menstruasjon i vestlige land er ca. 51 år. Røykere får i snitt sin siste menstruasjon to år tidligere og de får ofte mer alvorlige plager. I den første fasen reduseres progesteron gradvis, og det fører til uregelmessig eggløsning. Progesteron gjør oss rolige og balanserer østrogenet som gjør oss mer på, generelt mer oppskrudd, men som også får oss til å generelt føle oss vel.

Det kan være nyttig å kjenne til noen ord og begreper:

  • Overgangsalderen er et ord som ofte brukes for å definere hele klimakteriet, på engelsk sier man ofte The Transition.
  • Perimenopause (eller forklimakteriet) er årene rett før menopause, når de fleste opplever symptomer selv om man fortsatt menstruerer.
  • Postmenopause, tiden etter menopause (etter overgangsalderen).

Uansett hvor kvinnen befinner seg, kan hun oppleve en rekke symptomer. De første symptomene kommer ofte snikende og eskalerer årene før overgangsalderen. Ofte starter det med hetetokter, svetting og søvnforstyrrelser. Men de fleste kvinner forteller også om kognitive plager som tretthet, hjernetåke, humørsvingninger, uro og angst. På dette stadiet opplever mange håravfall, økt tørrhet i huden, at det kommer flere rynker og huden blir mer følsom. Det er også normalt at man opplever økt følsomhet for ulike matvarer, alkohol og kaffe. Hjertebank, vektøkning, ledd- og muskelsmerter og redusert sexlyst er også svært vanlig. Tørre og skjøre slimhinner i underlivet, tilbakevendende urinveisinfeksjoner er normalt og kan også komme etter overgangsalderen. Når østrogeninnholdet går ned, øker risikoen for benskjørhet, hjerte- og karsykdommer og demens.

Det er umulig å vite tidspunktet for overgangsalderen før det har gått 12 måneder etter siste menstruasjon. Hvis kvinnen tar p-piller eller har spiral, kan man ikke etablere dette tidspunktet i etterkant. Hvis man har operert bort livmoren (med eller uten eggstokker), så har man ingen blødninger. Hvis man går, eller har gått, gjennom behandling for hormonell brystkreft, får man medisiner som setter pasienten i overgangsalderen. Dette er en gruppe som det er verdt å være oppmerksom på.

*https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/67648/1/gupea_2077_67648_1.pdf

go to top