NEWVI BRUKER COOKIES PÅ DENNE NETTSIDEN LES MER HER.

Hvis du klikker videre på siden, aksepterer du vår bruk av cookies

Close

 • research
 • Points de vente
 • newsletter
 • my skin

VILKÅR FOR BRUK AV DETTE WEBOMRÅDET

1. TILGANG TIL WEBOMRÅDET+

For å få tilgang til å bruke dette Webområdet må du være over 18 år og ha en gyldig e-postadresse.

Det kan hende at du må fylle ut felt i et skjema angitt med en stjerne. Hvis dette er tilfelle, må du fylle ut slike felt før du kan komme inn på Webområdet. Unøyaktige eller ufullstendige registreringer godtas ikke.

Du godtar at opplysningene du sender til oss, og som oppbevares i våre informasjonssystemer, er nøyaktige og fungerer som legitimasjonsbevis. Informer oss om enhver relevant endring i slike opplysninger.

Tilgang til Webområdet og/eller bestemte segmenter på dette, kan kreve bruk av personlige tilgangskoder. Hvis dette er tilfelle, er det opp til deg å ta de nødvendige forholdsregler for å sikre at slike koder holdes hemmelig. Du kan selvsagt endre disse til enhver tid. Antall forsøk på å få tilgang til Webområdet og/eller bestemte segmenter på dette, kan imidlertid være begrenset for å forhindre ulovlig bruk av slike koder. Informer oss om enhver ulovlig bruk som du blir oppmerksom på.

Ved manglende overholdelse av reglene som er beskrevet i disse Vilkår, forbeholder vi oss retten til å suspendere tilgangen din til Webområdet. Hvis dette er tilfelle, vil vi informere deg så snart som mulig.

2. INTELLEKTUELL EIENDOM+

Webområdet og elementene det består av (for eksempel merker, bilder, tekst, videoer osv.), er beskyttet av immaterielle rettigheter. Utviklingen av Webområdet representerer en betydelig investering og medvirkning fra vårt hold. Med unntak av det som uttrykkelig er beskrevet her, har vi derfor ikke gitt deg andre rettigheter enn å bruke Webområdet utelukkende for personlig og privat bruk. All bruk, gjengivelse eller representasjon av Webområdet (helt eller delvis) eller av elementene som utgjør Webområdet, på noe som helst medium, til andre formål, herunder, men ikke begrenset til, kommersielle formål, er ikke tillatt. Vi kan i spesielle tilfeller uttrykkelig tillate at du gjengir og/eller representerer hele eller deler av Webområdet på et bestemt medium. Enhver forespørsel om tillatelse til dette, må sendes på forhånd til følgende e-postadresse: service.vichy@no.loreal.com

3. BRUK AV WEBOMRÅDET+

Vi vil først minne deg om at bruk av Webområdet forutsetter at du har de nødvendige maskinvare- og programvareressurser for bruk av Internett.

Videre vil vi minne deg om at Internett ikke tillater at det garanteres for sikkerhet, tilgjengelighet og fullstendighet av dataoverføringer, og følgelig kan vi ikke holdes ansvarlige for eventuelle feil, utelatelser, slettinger, forsinkelser, defekter (herunder, men ikke begrenset til, virusangrep), kommunikasjonslinjer, maskinvare og programvare, som vi ikke kontrollerer, eller ved ulovlig bruk eller mulig forringelse av innholdet utgitt på dette Webområdet.

a. Brukerens generelle forpliktelser

Vi forsvarer verdiene toleranse og respekt for andres rettigheter. Dette Webområdet må derfor ikke brukes til å uttrykke rasistiske, voldelige, fremmedfiendtlige, ondskapsfulle, obskøne eller ulovlige holdninger.

Når du bruker Webområdet, godtar du at du ikke skal:

 • Spre krenkende, injurierende, ulovlig, ondskapsfullt innhold som krenker rettigheter til personvern eller bildedata ("privacy or image rights"), oppildne til vold, rasemessig eller etnisk hat.
 • bruke Webområdet til politiske, salgsfremmende eller misjonerende formål
 • utgi salgsfremmende innhold eller reklameinnhold,
 • avlede Diskusjonsområdet fra dets tilsiktede formål, herunder, men ikke begrenset til, å bruke det som et kontaktbyrå,
 • spre opplysninger eller innhold som kan krenke følelsene til unge personer,
 • utføre ulovlige aktiviteter, herunder, men ikke begrenset til, å krenke programvarerettigheter, merker, fotografier, bilder, tekst, video osv.

Vi vil gjerne understreke at du innehar alle rettigheter og/eller tillatelser vedrørende alt relevant innhold som du ønsker å utgi på dette Webområdet. I den forbindelse anbefaler vi at det ikke utgis innhold (særlig fotografier) som viser nyere arkitektoniske gjenstander, reklame, bilder av klesdesign der merkene eventuelt vises (initialer, logoer, farge, merkets kode osv.). Til sist gjør vi oppmerksom på at innhold (herunder, men ikke begrenset til, fotografier og videoer) som viser mindreårige, ikke aksepteres på dette Webområdet.

b. Særlige bestemmelser for bestemte segmenter

Flere forskjellige segmenter kan være tilgjengelige for deg på dette Webområdet: innhold som kan lastes ned, online-programmer, brukerinnhold, diskusjonsområder osv. ("Segmentene").

(i) Innhold som kan lastes ned

På dette Webområdet tilgjengeliggjør vi innhold som du har tillatelse til å laste ned ("Innhold som kan lastes ned"). Ved å laste ned eller bruke denne typen Innhold, anses dette som din uforbeholdne aksept av å bruke dette innholdet i overensstemmelse med disse Vilkår.

Vi gir deg, utelukkende for personlig og privat bruk, vederlagsfritt og uten den juridiske opphavsrettsbeskyttelsen, en ikke-eksklusiv rett som ikke kan overføres, til bruk av Innhold som kan lastes ned. Enhver gjengivelse, representasjon, endring eller distribusjon av Innhold som kan lastes ned, må først være uttrykkelig godkjent fra vår side. Enhver forespørsel om denne formen for tillatelse må sendes til oss på forhånd til følgende e-postadresse: service.vichy@no.loreal.com

(ii) Online-programmer

Vi gjør programvare tilgjengelig på dette Webområdet ("Online-programmer"). Vi gir deg, utelukkende for personlig og privat bruk, vederlagsfritt og uten den juridiske opphavsrettsbeskyttelsen, en ikke-eksklusiv rett som ikke kan overføres, til bruk av Online-programmene. Du godtar å ikke endre, bearbeide, gjengi, korrigere eller distribuere Online-programmene, ei heller merker eller tittelangivelser som vises på slike Online-programmer og/eller relaterte medier. Alt Innhold du oppretter eller fremstiller med Online-programmene, vil bli ansett som Brukerinnhold (som beskrevet i avsnitt (iii) "Brukerinnhold").

Informer oss om enhver mulig uregelmessighet som kan påvirke Online-programmene, på følgende e-postadresse: service.vichy@no.loreal.com. Vi vil da gjøre vårt beste for å rette opp slike mulige uregelmessigheter så snart som mulig.

Hvis vi gir deg et verktøy/program som gjør det mulig å redigere bilder (spesielt for å kunne teste et kosmetikkprodukt virtuelt), anerkjenner og godtar du at et slikt verktøy/program bare skal brukes til dine egne private formål og i overensstemmelse med dets opprinnelige bestemmelse. Du har ikke tillatelse til å bruke dette verktøyet/programmet på en slik måte at det kan være respektløst, skadelig og/eller krenkende for tredjeparter. Følgelig har du ikke tillatelse til å endre og/eller vise bildene til en tredjepart uten denne tredjepartens forutgående, uttrykte samtykke. Til sist har du ikke tillatelse til å endre og/eller vise, helt eller delvis, innhold (endret eller ikke endret ved hjelp av verktøyet/programmet) som leveres med verktøyet/programmet (spesielt innhold som viser mannekenger/modeller) uten at vi uttrykkelig har samtykket til dette på forhånd.

(iii) Brukerinnhold og Brukerhandlinger

Brukerinnhold. På dette Webområdet kan vi stille til rådighet et område som er tilegnet brukerinnhold, for eksempel tekst, bilder, videoer osv. ("Brukerinnhold").

Ved å sende inn Brukerinnhold til oss gir du oss automatisk rett til å bruke en vederlagsfri, evigvarende, ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, verdensomspennende lisens til å bruke, kopiere, endre, bearbeide, redigere, distribuere, oversette, opprette bearbeidede verker fra, innlemme i andre verker, distribuere og på annen måte utnytte slikt Brukerinnhold (helt eller delvis) på ethvert medium (herunder uten begrensninger dette Webområdet).

Du gir oss uttrykkelig rett til å bruke Brukerinnholdet på våre webområder, men også på tredjeparts-webområder, spesielt på såkalte sosiale nettverk (som Facebook, Twitter, YouTube osv. Det understrekes at Webområdet ikke på noen måte administreres eller sponses av disse tredjeparts-webområdene) herunder tilhørende plugin-moduler og programmer som kan gjøres tilgjengelig på Webområdet, heretter kalt "Tredjeparts-webområder."

Du anerkjenner og godtar at bruken av disse sosiale nettverkene utelukkende styres av vilkårene som er fremsatt av disse sosiale nettverkene. Følgelig anerkjenner og godtar du at ovennevnte vilkår er bindende for oss i vår bruk av Innholdet. Vi kan derfor ikke holdes ansvarlige for vår eller tredjeparts bruk av Innholdet i overensstemmelse med de vilkår som er fremsatt av de sosiale nettverkene, og særlig, men uten begrensning, hva angår omfanget av rettigheter, rettigheters varighet og sletting av Brukerinnholdet.

Du alene er ansvarlig for alle tredjepartskrav som er knyttet til bruken av Innholdet i overensstemmelse med vilkårene til de sosiale nettverkene.

Uten bindende virkning for det ovenfor anførte, tilkjennegir og garanterer du at du har innhentet alle nødvendige tillatelser fra alle mottakere hva angår Brukerinnhold, vedrørende slik bruk på det sosiale nettverket.

Til sist anerkjenner og godtar du (og du bekrefter at du har informert og innhentet samtykke fra alle mottakere) at dette Innholdet kan gjøres til gjenstand for "viral" kommunikasjon (muntlig kommunikasjon) på disse tredjeparts-webområdene, og at vi ikke vil være ansvarlige for noen handlinger i den forbindelse.

Brukerinnhold som du utgir på dette Webområdet, er utelukkende ditt eget valg, og du er alene ansvarlig for dette. Men vi vil gjerne minne deg om at Brukerinnhold ikke må være i strid med gjeldende rettsforskrifter eller aksepterte moralbegreper, og ikke må krenke andres rettigheter. I den forbindelse forbeholder vi oss retten til enhver tid å fjerne Brukerinnhold som er åpenbart ulovlig og/eller i strid med aksepterte moralbegreper og/eller krenker andres rettigheter.

Brukerhandlinger. Gjennom Tredjeparts-webområder gjøres noen handlinger tilgjengelige for deg på Webområdet, for eksempel deling, kommentarer og/eller vurdering av Innhold, heretter kalt "Brukerhandlinger."

Når du går videre til en Brukerhandling på eller via et Tredjeparts-webområde, gir du oss tillatelse til å få tilgang til noen basisopplysninger fra kontoen din for Tredjeparts-webområdet (herunder navn, profilbilde, kjønn, fødselsdag, nettverk, bruker-IDer, vennelister og andre opplysninger som er kommunisert til alle, til personer du følger, og/eller som følger deg, kommentarer og/eller vurderinger du gir, heretter kalt "Offentlige opplysninger") for å kunne utføre disse Brukerhandlingene.

Vi minner deg om at noen Offentlige opplysninger du sender til oss, på eller via et Tredjeparts-webområde, utgis offentlig og kan ses av alle som besøker Webområdet eller er medlemmer av et Tredjeparts-webområde. Vi er ikke ansvarlige for offentliggjørelsen av dine Offentlige opplysninger og eventuell bruk som andre kan ha av disse.

Hvis du ikke lenger ønsker å ha dine Offentlige opplysninger offentliggjort på vårt Webområde, er du alene ansvarlig for å administrere innstillingene for beskyttelse av personlige opplysninger eller kontoen din for Tredjeparts-webområdet. Vi vil ikke være ansvarlige for forsinkelsen mellom dine endringer av innstillinger for beskyttelse av personlige opplysninger og din sletting av aktivitet på vårt Webområde eller på Internett.

Informer oss om alt Brukerinnhold som synes å være i strid med gjeldende rettsforskrifter og/eller aksepterte moralbegreper og/eller de prinsipper som er angitt her, og/eller som krenker andres rettigheter, på følgende e-postadresse service.vichy@no.loreal.com

(iv) Blogg

På dette Webområdet tilgjengeliggjør vi et område der du har lov til å ytre deg ("Bloggen").

Ved å bruke denne Bloggen godtar du helt og holdent å overholde gjeldende rettsforskrifter, aksepterte moralbegreper og/eller de prinsipper som er angitt her og i Blogg-charteret, og i overensstemmelse med andres rettigheter.

Informer oss om all kommunikasjon som synes å være i strid med gjeldende rettsforskrifter og/eller aksepterte moralbegreper og/eller de prinsipper som er angitt her og i Blogg-charteret, og/eller som krenker andres rettigheter, på følgende e-postadresse service.vichy@no.loreal.com

4. INFORMASJON PÅ WEBOMRÅDET+

a. Alminnelige bestemmelser

Vi forsøker å gi deg nøyaktige og ajourførte opplysninger. Ved overføringer av data og opplysninger over Internett som ikke har absolutt teknisk driftssikkerhet, kan vi likevel ikke garantere nøyaktigheten av alle data som kan finnes på dette Webområdet.

Videre vil vi gjerne understreke at unøyaktigheter og utelatelser kan forekomme i opplysningene som er tilgjengelige på dette Webområdet, særlig via tredjeparters inngripen. Informer oss om enhver feil eller utelatelse på følgende e-postadresse service.vichy@no.loreal.com

b. Opplysninger om produkter og tjenester

Med mindre annet er angitt, er produktene og tjenestene som du får presentert, ikke å anse som et salgstilbud, men en generell presentasjon av produktsortimentet og tjenestene som vi distribuerer i det landet hvor dette Webområdet er offentliggjort.

c. Rådgivning og diagnoseverktøy

Rådgivningen som er tilgjengelig på dette Webområdet og/eller i diagnoseverktøyene, er enkle simuleringer som er beregnet på å innhente kosmetisk ekspertrådgivning. De veiledende opplysningene som de frembringer, kan på ingen måte erstatte en medisinsk diagnose eller en konsultasjon på en klinikk, og kan heller ikke fungere som erstatning for en medisinsk behandling. Som følge av dette kan vi ikke garantere fullstendig tilfredshet hva angår rådene som gis ved bruk av slike verktøy, og vi påtar oss intet ansvar for bruken du måtte gjøre av disse.

Hvis du trenger flere opplysninger eller du er i tvil, anbefaler vi at du konsulterer din fastlege og/eller skriver til oss på følgende e-postadresse: service.vichy@no.loreal.com

d. Hypertekstkoblinger

Hypertekstkoblinger implementert på Webområdet, kan ta deg videre til Tredjeparts-webområder, uavhengig av formålet (sosiale nettverk, opplysninger eller e-handel), med innhold vi ikke kontrollerer. Vi er på ingen måte ansvarlige for innholdet og/eller funksjonene på disse Tredjeparts-webområdene. Følgelig garanterer vi ikke påliteligheten eller nøyaktigheten av opplysninger og/eller innhold som er offentliggjort på disse Tredjeparts-webområdene. Disse Tredjeparts-webområdene kan ha andre rutiner for behandling av personopplysninger enn vi har. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med personvernpolicyen til disse Tredjeparts-webområdene, da vi ikke kontrollerer hvordan disse behandler og samler inn personopplysninger. Som følge av dette og i det omfang disse hypertekstkoblingene er inkludert på dette Webområdet for å lette navigeringen på Internett, er oppslag på slike Tredjeparts-webområder helt og holdent ditt valg og ditt ansvar alene.

Videre må en forutgående forespørsel om godkjennelse sendes til oss på følgende e-postadresse hvis du ønsker å opprette hypertekstkoblinger til dette Webområdet: service.vichy@no.loreal.com

5.Cookies+

Cookies er små filer som lagres i Brukerens datamaskin slik at websiden skal kunne huske hvem du er.

Vi bruker dem for å forenkle navigeringen på Nettstedet og gi en mer personlig service til brukeren. Vi bruker ikke cookies for å lagre personlig informasjon om deg som andre kan få tilgang til, eller til å spore din bruk av internett etter at du har forlatt vår webside.

Vil jeg stoppe dem?

Cookies’ viktigste funksjon er å forbedre eller forenkle brukerprosesser på siden. Hvis du velger å deaktivere dem, kan det hende du ikke får adgang til alle deler av websiden. I tabellen nedenfor forklarer vi hvilke cookies vi bruker, hva som menes med tredjepart-cookies samt gir deg en knapp, hvor du kan blokkere cookies, som er valgfri for brukeren. Det finnes også en knapp hvor du kan velge å akseptere valgfri cookies. Hva angår tredjepart-cookies, så forklarer vi hvordan du, når det er mulig, kan blokkere for disse.

Hvis du ikke velger enten å blokkere eller akseptere cookies så legges det til grunn at du har akseptert alle valgfri cookies på denne websiden. Du kan selvfølgelig endre mening ved senere besøk og bruke knappene til å endre din cookie-status for websiden vår.

Hvis du ønsker å begrense eller blokkere alle cookies som brukes på vår webside (hvilket som nevnt kan medføre at det er områder av websiden vår du ikke kan bruke, eller at bruken av websiden ikke er så lett som du kunne ønske). Dette kan du også gjøre på enhver annen webside gjennom dine browser-innstillinger. Hjelp-funksjonen i browseren din bør kunne forklare deg hvordan. For mer informasjon kan du se på www.aboutcookies.org

Tredjepart-cookies

a) Sosiale nettverksikoner

På websiden vår kan det forekomme bruk av nettverksikoner og integrert videoinnhold fra websider som You Tube. Når du besøker en side med integrert informasjon fra f.eks You Tube eller klikker på et ikon for et sosialt nettverk så kommer du via en link til en webside med cookies som tilhører den gjeldende side. Vi kontrollerer ikke disse cookiesene. For mer informasjon om dem må du sjekke den gjeldende tredjeparts webside.

b) Flash Cookies

L’Oréal bruker Flash-filer for å kunne vise en del av innholdet, f.eks for å vise videofiler på websiden. For å forbedre opplevelsen for brukeren anvendes Local Shared Objects – eller Flash Cookies, som de også kalles – for at kunne tilby funksjoner som auto-resume og for å huske dine preferanser.

Slik deaktiverer du Flash Cookies: Adobes webside inneholder detaljerte opplysninger om hvordan du fjerner eller deaktiverer Flash-cookies for et bestemt domene, som f.eks lorealparis.no eller for alle websider - se http://www.adobe.com/products/flashplayer/security for mere informasjon. Begrensning av bruken av Flash Cookies kan påvirke din opplevelse af websiden.

c) Spotlight Tags

Spotlight Tags er noe vi bruker for å kunne lagre aktivitet som genereres når du får vist eller klikker på en av våre annonser et eller et annet sted på nettet og deretter havner på vår webside ved at du har klikket på den. Eller når du besøker visse sider på websiden i løpet av 30 dager etter at du har sett en av våre annonser et eller annet sted på nettet. Våre spotlight tags håndteres av Mediamind. Du kan blokkere for bruken av disse spotlight tags ved å besøke www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp og scrolle ned til ”mediamind” og der klikke på vinduet ”opt out”.

Avvis eller akseptér valgfri cookies på denne nettsiden:

6. PERSONVERN OG PERSONOPPLYSNINGER+

Vi kan samle inn personopplysninger som vedrører deg, særlig når du: (i) registrerer deg for en tjeneste; (ii) laster ned Innhold som kan lastes ned; (iii) bruker et Segment og/eller et diagnoseverktøy; (iv) registrerer deg for spill/konkurranser; (v) sender en e-post til oss; (vi) svarer på en meningsmåling eller undersøkelse; eller (vii) samhandler med Webområdet via et Tredjeparts-webområde eller direkte på dette Tredjeparts-webområdet.

Personopplysningene vil bli behandlet i overensstemmelse med vår personvernpolicy, som er tilgjengelig på Webområdet, og vil være underlagt automatisk bearbeidelse. Opplysningene kan bli brukt på tre forskjellige måter:

 • Statistiske undersøkelser: Vi samler inn og undersøker personopplysningene dine (også sidene du besøker, og reklamen du klikker på) for å definere profilen din og bedre tilpasse være tjenester til dine forventninger. Disse statistiske undersøkelsene er strengt fortrolige.
 • Overvåkning av forhold til kunder: Hvis du sender oss en melding, oppbevares dataene, og de brukes til å sende et svar på forespørselen og for å sikre overvåkningen.
 • Tjenestebestemmelser: Sende nyhetsbrev, tilgang til bestemte rådgivningsområder osv
 • Tilpasse din opplevelse på Webområdet
 • Hvis du har gitt tillatelse ved å krysse av i den aktuelle boksen, kan vi i tillegg overføre opplysningene dine til partnere.

I overensstemmelse med bestemmelsene i den gjeldende loven om Databeskyttelse har du rett til å offentliggjøre, korrigere, tilføye og slette data som vedrører deg. For å kunne utøve denne retten er det tilstrekkelig at du sender oss en e-post med legitimasjonsbevis til følgende e-postadresse: service.vichy@no.loreal.com

7. ENDRING AV WEBOMRÅDET OG RETTELSE AV VILKÅR FOR BRUK+

Vi kan komme til å endre innholdet og opplysningene som er inkludert på dette Webområdet, og vi kan rette disse Vilkår for bruk, herunder, men ikke begrenset til, for å overholde gjeldende ny lovgivning og/eller forordninger og/eller for å forbedre Webområdet. Enhver endring og/eller rettelse vil bli innlemmet i disse Vilkår for bruk

8. WEBVERT+

This Site is Hosted by the Microsoft France corporation, a SAS company with a capital of 4.240.000,00 euros, with its registered office located at 39 QUAI DU PRESIDENT ROOSEVELT, 92130 ISSY LES MOULINEAUX, France, registered in the Commercial and Corporations Register of Nanterre under the number 327 733 184